wtorek, 18 października 2016

Objazdowa zbiórka odpadów komunalnych

27.10.2016 r.

W ramach zbiórki objazdowej będzie prowadzony odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:
  • zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (AGD, RTV)-sprzęt powinien być kompletny,
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • przeterminowanych leków, chemikaliów,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, - (do 300 kg na nieruchomości).
 
Wyżej wymienione odpady należy wystawić przed posesję w miejscu widocznym przy krawędzi jezdni, dzień przed terminem planowanego odbioru.
Ponadto worki w których wystawione będą odpady (w szczególności odpady budowlane i rozbiórkowe) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, być odpowiednio zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem czy skaleczeniem.
 
UWAGI
Zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, oraz odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe nie będą odbierane z przed posesji.